ספאם - An Overview

הרשימה ה"לבנה", קלה יחסית לניהול, בדרך כלל מדובר בנמענים מוכרים למקבל הדואר או נמענים העובדים בחברות המוכרות למקבל הדואר.נעשו מחקרים שונים כשהמטרה היא מציאת שיטות על מנת להגדיל את ההסתברות של ה

read more